தர ஆய்வு உபகரணங்கள்

துணி ஹைட்ரோஸ்டேடிக் சோதனையாளர்

Fabric-hydrostatic-tester

நீர் உறிஞ்சும் சோதனையாளர்

Water-absorption-tester

தண்ணீர் குளியல்

Water-Bath

மின்னணு அளவுகோல்

Electronic-scale

ஊசி கண்டுபிடிப்பாளர்கள்

needle-detectors

இழுவிசை இயந்திரம்

Tensile-machine

நீர் அழுத்த சோதனையாளர்

Water-pressure-tester

வேலை செய்பவர் கடை (1)

Work-man-shop-(1)

எடை சோதனையாளர்

Weight-tester

வேலை செய்பவர் கடை (2)

Work-man-shop-(2)